Üzüm - Bağ Antraknozu ilaçlaması

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Madde Adı ve OranıFormülasyonuDozu(Preparat) 100lt suya
Kış Mücadelesi:
Demir Sülfat (FeS04) + Sülfirik asit (H2SC>4)Bulamaç35 kg + l It
Bakır Sülfat (Cu2S04) 98 +(Bordo bulamacı)Bulamaç3kg+1.5kg
Kireç ('Sönmemiş) (CaO)
KireçfCaO)+Kükürt(S) (Kalifomiya bulamacı)Bulamaç600 g + 300 g
Yaz Mücadelesi:
Bakır Sülfat %98 +)Bulamaç500 + 250 g*
Kireç (Sönmemiş1 kg + 500 g**
1.5kg+750g***
BakıroksiklorürW.P300g*+500g****
Bakır oksitW.P.300g*+500g****

* Birinci ilaçlamada
** ikinci ilaçlamada
*** Uçüncü ilaçlamada
**** Diğer ilaçlamalarda
 

Üst