Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 2019

samireis

TD Üyesi
Mesajlar
26
Konum
Mersin
Başvuru Tarihleri: 1-20 Mart 2019 (Adayın, 80 TL sınav ücretini Halkbankası'nın herhangi bir şubesinden havale ücreti ödemeksizin Kurumsal Tahsilat hesabına, sınavın adı verilerek (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı) elden yatıracaklardır. . EFT, havale, ATM aracılığı ve internet bankacılığı ile yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adayın, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında ki başvuru evrakları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanlarının başvurularının Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğüne şahsen yapmaları. )

Sınav Giriş Belgeleri: 22-27 Nisan 2019 Adayların Sınava Giriş Belgelerini, http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile almaları.

Sınav Tarihi: 27 Nisan 2019

Sınav Giriş Ücreti: 80 TL

Sınav Saati ve Süresi: 10:00 ve 120 dakika

Sınav Soru Sayısı: 100

Geçme Notu: 70

Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 Mayıs 2019

Başvuru Belgeleri:

Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;

a) Sınava müracaat için Başkanlıkça hazırlanan matbu başvuru formu (İl Tarım Orman Müdürlüğünden alınacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Sınav katılım ücret dekontu, (Sınava girecek aday, sınav katılım ücreti olarak 80TL ücreti sınav ücretini Halkbankası'nın herhangi bir şubesinden*havale ücreti ödemeksizin Kurumsal Tahsilat hesabına, sınavın adı verilerek (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı) elden yatıracaklardır. EFT, Havale yada ATM aracılığı ile yatırılan ücretler*dikkate alınmamaktadır.

Ücret yatırırken sorun yaşanması durumunda banko görevlisine "Ödeme ekranı, Kurumsal Tahsilat->Üniversiteler->Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı menüleri altında yer almaktadır" ifadesini kullanılması gerekmektedir.)

ç) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır. Öğrenim durumunu gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenir.

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Uzman tarım yayımcısı sertifikası almak için en az üç yıl süre ile kamuda, tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,

f) Uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde (Yönetmelik kapsamında yetkili kişi kuruluşlar) tarımsal danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren belge, iş sözleşmesi ile ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,

g) Bakanlık merkez / taşra teşkilatlarında en az üç yıl süre ile tarımsal yayım hizmetinde çalışmış olup emekli veya istifa etmiş olanlardan, Uzman Tarım Danışmanı Sertifikası almak için İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,

ğ) İlk defa sertifika düzenlenecek kişiler için; mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünden sertifika almak isteyen adaylardan bu bölümde beş yıl süre ile çalıştıklarını gösteren belge; kamuda İl Müdürlüğü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge, kamu dışında ise çalıştığı kurum / kuruluş onaylı belge, iş sözleşmesi ve ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,
Sunulan belgeler doğrultusunda mezun olduğu bölüm dışında talep edilen bölüm ile ilgili Başkanlık karar verir.

h) Sınav başvuru evrakları, asılları görülmek sureti ile UTEM ve İl Müdürlüğü tarafından onaylanır.

ı) Sınava başvuru sırasında deprem, yangın doğal afet vb. olağandışı durumların vuku bulması halinde matbu başvuru formu hariç diğer evraklar İl Müdürlüğünce sınavdan sonra talep edilebilir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında geçerli tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası olduğu halde sınava başvuran veya bu Yönetmeliğin 28 inci Maddesi kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası iptal edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve sınav ücretleri GAZİSEM ile yapılan protokol gereği iade edilmeyecektir.
 

Üst