Tarımsal kooperatif ve birlikler hazine arazilerini kiralayacak!

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Hazineye ait tarımsal üretime ayrılmış araziler, tarımsal amaçla faaliyet gösteren kooperatif ve birliklere kiralanacak. Kooperatif ve birlikler ile üst kuruluşları 20 yıl süreyle arazileri doğrudan kiralayabilecek. Arazilerde sera, jeotermal kaynaklı teknolojik seracılık faaliyetleri, topraksız tarım da dahil üretim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Kiralama işlemini gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar, arazileri bizzat işletme ya da bakanlık izniyle paydaşlarına işlettirme haklarına sahip olacak.
Kiralanacak taşınmazlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek, bakanlık il veya ilçe müdürlükleri, çevre ve şehircilik il müdürlükleri internet sayfasında otuz gün süreyle ilan edilecek. Ayrıca, vatandaşlara duyurulması için ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bilgi verilecek.
Taşınmazların ilk yıl kira bedeli, esas değerin yüzde biri olacak. Birden fazla başvuru halinde, kira bedeli üzerinden başvuranlar arasında yapılacak artırma sonucu bir kez ödenecek bedelle kiracı belirlenecek. İkinci ve izleyen yıllar kira için, sözleşme günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi oranında arttırılacak.

Üretim çalışmaları kapsamında takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo ve benzeri yapılar inşa edilebilecek fakat sözleşme sonunda arazi üzerine işlenmiş malzemelerin sökülmüş olması gerekecek.
 

Üst