Su basmış tarlaları geri kazanmanın yolları

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Su baskını yaşanmış tarlalarda tekrar üretim yapabilmek konusunda genel bir bakış

33


Son yıllarda yaşanan yoğun yağışlar sebebi ile tarım arazileri su altında kalıyor.Ancak üretime devam etmemiz gerektiği de aşikar.

Pekala su baskınları yaşanan tarlalarda tekrardan tarım yapabilmek için ne yapabiliriz?

Kalıntıları ve Çökeltileri Temizleyin
İki enkaz türü vardır: bitki materyali ve diğer enkaz.Örnek olarak mısır ve ağaçların bulunduğu arazide su baskınından zarar gören bitki artıkları yakılabilir ve küller toprağa gömülebilir.

Bir mısır tabakası veya diğer kültür bitkisi kalıntısı çok büyük durumda değilse, normal toprak işleme işlemleriyle toprağa karıştırılabilir. Ancak toprak çok ıslakken toprak işleme yapılmamasına dikkat edilmelidir. Islak toprakta işleme yapmak, toprağın sıkışmasına neden olacak ve çözdüğünden daha fazla sorun yaratacaktır. Ayrıca, yüksek karbonlu mahsul artıklarını gömmek mikroorganizmaları parçaladığı için topraktaki azotu geçici olarak bağlanabileceğini de unutmamak gereklidir.

Yaşanan sel felaketi sırasında tarlalara sürüklenen, lastikler, direkler ve tahtalar gibi küçük hurdalar, ve daha büyük boyutlu herhangi bir yabancı enkaz kalıntılarından kurtulabilmek için iki seçenek vardır. Arazinin zonlu olması halinde sahaya gömülebilir veya boş bir depolama alanına götürülebilir.

Taşkınlardaki sedimantasyon, tarım arazilerinde mahsul üretimi için büyük zorluk teşkil edebilir. Büyüme derinliğinde ki ve daha altındaki doğal toprak farkı, büyük üretim sorunlarına neden olabilir. Biriktirmenin derinliği, Büyüme derinliğinde en iyi asıl ıslah edilebilir.

SEDİMANTASYON : TORTU OLUŞMASI, ÇÖKELME.
  • 0-2 inç: normal toprak işleme işlemleriyle birleştirir.
  • 2-8 inç: keski veya pulluk ile birleştirin.
  • Yerli toprakta toprak işleme, kumun derinliği artı kumun derinliklerinin 1,5 katı olmalıdır; örneğin, 4 inç kum için 10 inç derinliğe kadar [4 + (1,5 x 4) = 10].
  • Sıkışma olasılığını azaltmak için toprak yeterince kuruyana kadar toprak işleme veya diğer saha işlemlerinden kaçının.
Erozyonu Onarın
Erozyon derecesi toprak tipi ve durumuna göre değişebilir.Farklı seviyelerde ki erozyon derecesinin farklı şekilde yönetilmesi gerekir.

  • Toprak hareket ediyorsa yani erozyon toprak işleme ile düzeltilemeyecek kadar derinse ancak doldurulması denenebilir. Erozyonun derinliğine bağlı olarak aşınmış bölgeleri alanın diğer bölümleri ile eşit olacak şekilde doldurulabilir.
  • Eğer erozyon ekonomik olarak düzeltilemeyecek kadar kötü bir durumda ise, toprak bölgeyi terk etmek ve tarım yapmamak en iyi çözüm yolu olacaktır.

Aşınmış bölgeleri doldurmak için tortu birikintileri kullanmayı düşünürseniz, kurak alanların oluşmasını önlemek için , diğer tarım alandaki başka bir bölgeden doğal toprak kullanın.

Sıkışma ihtimalini azaltmak için toprak yeterince kuruyana kadar saha operasyonlarından kaçının. Büyük erozyon onarımlarından sonra, onarılan alandaki toprağı muhakkak analiz ettirin.

Diğer Faktörler
Su baskınları sonrasında yüzey toprağı dokusu değiştiğinde ve toprak yapısının kayıbı, sıkışmaya benzer etkilere neden olduğunda ortaya çıkan toprağın kabuklanmasına neden olabilir. Bu kök penetrasyonunu zorlaştırabilir ve su hareketini azaltabilir. Toprak işleme sığ (6 cm daha az) bir şekilde yaparak kabuk kısmını tarladan uzaklaştırabilirsiniz. Ancak toprak çok ıslakken toprak işleme yapmayın!

Ayrıca, tortulaşma ve bitki kalıntılarının toprak yüzeyinden uzaklaştırılması rüzgar erozyonuna neden olabilir. Bunu azaltmanın en kolay yolu, koşullar elverdiği anda toprak yüzeyini örten bir bitki yetiştirilmesidir.

Rüzgâr erozyonunun azaltılmasının yanı sıra, örtü bitkileri, 2012 yılında yapılan bir çalışmada ;2011’de su basmış toprakta 2012’de mısır verimini önemli ölçüde arttırdı. Ancak örtü bitkilerinin bir selde , diğer tüm bitkiler üzerinde ki verim ölçümlerinin aynı etkiye sahip olup olmayacağı bilinmemekte.

Su baskınlarından sonra toprak işleme, bitki besleme önerileri, tarımın sonlandırılması, aşılama, ekim uygulamaları ve bir selden sonra özel bir dikkat gerektiren yabani ot kontrolü gibi birçok dikkat edilmesi gereken konu bulunmaktadır.

Bu içerik Tarimdanismani.com tarafından üretilmiştir. Tarimdanismani.com belirtmiş olduğu Kullanım ve Şartlar bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
 

Üst