Sorun Olan YABANCI otlar

kargılı

TD Üyesi
Mesajlar
14
Tarım dışı veya boş alan denildiğinde; otoyol ve tren yolu kenarları, bina, fabrika, hava alanları ve sanayi yerlerinin çevresi, endüstri alanları, boru hatları, kanal kenarları ve şevler, tarihi alanlar anlaşılmaktadır. Bu alanların kullanım amaçlarına bağlı olarak, bazı bitkiler sorun oluştururlar ve sorun olan bu bitkiler, yabancıot olarak nitelendirilirler. Bazı yabancıotlar kuruyarak, yangınlara sebep olabilir. Yaz sonuna ve sonbahar mevsimine doğru buralarda gelişen yabancıotlar iyice kurur; sonra kuru hava ve sıcağın da etkisiyle küçük bir kıvılcım veya kırık cam parçalarının güneşi odaklamasıyla tutuşabilirler. Otoyol, tren yolu, havaalanı, bina kenarları ve endüstriyel alanlarda bu durum oldukça önemlidir. Ayrıca, otların tutuşmasıyla orman yangınları oluşabilmekte, hatta bina ve endüstriyel alanlarda da yangınlar çıkabilmektedir. Tarım dışı alanlarda yabancıotların diğer bir zararı ise, tarihi alanlardaki eserlerin örtülmesine, üzerinde veya içinde gelişen kökleriyle tarihi eserlerin zamanla parçalanmasına, ufalanmasına ve bozulmasına sebep olmalarıdır. Yabancıotlar kazı çalışmalarını zorlaştırmakta ve sarfedilen işgücünü artırmaktadır. Tarım dışı alanlarda çoğalan yabancıotlar, buradan diğer bölgelere de yayılabilir.
Tarım dışı alanlarda sorun olan yabancıotları, belli bir gurup altında isimlendirmek güçtür. Çünkü, tek veya çok yıllık, dar veya geniş yapraklı; hatta çalı, ağaççık ve ağaç formunda birçok bitki de buralarda sorun olabilmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak Akdeniz Bölgesi'nde yapılan bir çalışmada, kültür arazisi dışında, kültür arazisi içindeki kadar yabancıot türünün bulunduğu ve kültür arazisi dışındaki yabancıotların en çok yol kenarları, tarla kenarları ve boş alanlarda bulunduğu bildirilmektedir (Düzenli ve ark., 1993). Bu yabancı otların hepsinden bahsetmek veya onların bir dokümanını vermek oldukça zordur. Çizelge I 'de bunların bir kısmının ve Çizelge 2 'de de çalı, ağaççık veya ağaç formunda olan bazılarının bir listesi verilmiştir.

Çizelge1. Tarım Dışı Veya Boş Alanlarda Bulunan Bazı Yabancıotlar
Yabancıotun bilimsel ismiTürkçe İsmi
Achillea spp.Civan Perçemleri
Acroptylon repensKekre
Aegilops spp.Yaban Buğdayları, Teke Çimenleri
Alcea spp.Hatmiler
Alkanna spp.Tosbağa Otu, Köpekdili, Havaciva Otu
Allium spp.Yabani Sarımsaklar
Althea spp.Hatmiler
Anagyris foetidaKatır Kuyruğu, Domuz Dikeni
Anchusa azureaSığırdili
Anthemis spp.Papatyalar
Apera spica-ventiRüzgar Otu
Artemisia spp.Pelin Otları, Yavşan Otlan
Bromus spp.Bromlar
Bupleurum spp.Tavşankulakları
Calendula arvensisPortakal Nergizi
Campanula spp.Çan Çiçekleri
Carduus spp.Kangallar, Kenger Dikenleri
Centaurea solstitiaîisGüneş Dikeni
Centaurea spp.Gökbaşlar, Çayır Düğmeleri
Chenopodium spp.Sirkenler, Kazayakları
Chondrilla junceaKarakavuk, Çengel Sakızı
Cichorium intybusÇatlangaç, Köksakızı
Circium arvenseTarla Köygöçüreni
Convolvulus arvenisisTarla Sarmaşığı
Cynodon dactylonKöpekdişi Ayrığı
Datura stramoniumŞeytan Elması
Ecballium elateriumEşek Hıyarı, Acı Kavun, Cırtatan
Echinops spp.Kirpi Dikenleri, Topuzlar
Echium spp.Engerek Otlan
Erodium spp.Dönbabalar
Eryngium spp.Boğa Dikenleri
Euphorbia spp.Sütleğenler
Fumaria spp.Şahtere Otları
Geranium spp.Turnagagaları
Glycyrrhiza spp.Meyan Kökleri
Gypsophyla spp.Çövenler, Alçı Otları, Yağlıotlar
Heliotropium spp.Bozotlar
Hordeum murinumDuvar Arpası, Pisi Pisi Otu
Hyoscyamus nigerDeli Batbat, Siyah Banotu
Lamium spp.Ballıbabalar
Lavandula stoechasKarabaş Otu, Lavanta
Malva spp.Ebegümeciler
Matricaria chamomillaHakiki Papatya, Mayıs Papatyası
Medicago spp.Yabanı Yoncalar
Melilotus spp.Taş Yoncaları
Mentha spp.Naneler
Onopordum acanthiumAdı Eşek Dikeni, Kangal, Gengel
Papaver spp.Gelincikler
Plantago spp.Sinir Otları
Polygönüm spp.Çoban Değenekleri
Pteridium aquilinumEğrelti Otu, Kartal Eğrelti
Ranunculus spp.Düğün Çiçekleri
Rumexspp.Labadalar
Salsola kaliAdı Soda Otu
Salvia spp.Adaçayları
Scandix pecten-venerîsZühre Tarağı, Çoban Tarağı
Sinapis arvensisYabanı Hardal
Slipa spp.Sorguç Otlan
Tribulus terrestrisDemir Dikeni
Trifoliıım spp.Üçgüller, Tırtıllar
Turgenia latifoliaGeniş Yapraklı Pıtrak, Küçük Pıtrak
Verbascum spp.Sığır Kuyrukları, Balık Otlan
Veronica spp.Yavşan Otları
Vicia spp.Yabanı Fiğler
Xanihium spinosıımZincir Pıtrağı, San Pıtrak
Xanthium strumarium Domuz Pıtrağı, İri PıtrakÇizelge 2.Tarım Dışı Ve Boş Alanlarda Sorun Olan Bazı Çalı, Ağaççık Veya Ağaç Formundaki Yabancıotlar
Yabancıotun bilimsel ismi Türkçe İsmiFormu*
Genista spp.KatırtırnaklarıOT, ÇL
Alhagi pseudoalhagiDeve DikeniÇL
Berberis crataeginaKadın Tuzluğu, Diken ÜzümüÇL
Capparis spinosaKebere, KeditırnağıÇL (sürünücü)
Hypericum spp.Binbirdelik Otları, KantaronÇL
Prosopis farctaÇetiÇL
Rubus canascensBöğürtlenÇL
Rubus sanctusBöğürtlenÇL
Rubus idaeusAhududu, Ağaç ÇileğiÇL
Sarcopoterium spinosumAbdestbozan OtuÇL
Erica spp.FundalarÇL,AÇ
Juniperus spp.ArdıçlarÇL, AÇ
Myrtus communisMersin, MurtÇL,AÇ
Paliurus spina-chrisliKaraçalıÇL, AÇ
Prunus spinosaÇakal EriğiÇL,AÇ
Rosa canınaKuşburnu, Yabani GülÇL, AÇ
Tamarix spp.IlgınlarÇL, AÇ
Vitex angus-castusHayıt
Elaegnus angustifoliaİğdeAÇ, AĞ
Salix spp.SöğütlerAÇ, AĞ
Ouercus spp.MeşelerAÇ, AĞ
Ailanihus altissimaKokarağaç, Aylandız
* OT=otsu; ÇL=çah; AÇ=ağaççık; AĞ=ağaç
 

Üst