Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye’deki Durumu

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Son yıllarda organik tarım dünyada hızla yayılmakta ve global organik gıda pazarı da giderek büyümektedir. Türkiye, organik tarımını ihracat potansiyeline dayalı olarak geliştiren ülkelere tipik bir örnektir. Organik ürün üretimimizin çok büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. İç pazarımız da giderek büyümektedir. Türkiye organik üretim için çok uygun ekolojik şartlara ve yüksek ihraç potansiyeline sahip olmasına rağmen, dünya organik gıda pazarındaki payı maalesef çok düşüktür.

Bu çalışmanın temel amaçları öncelikle organik tarım kavramını tanımlamak, günümüzde organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumunu ortaya koymaktır. Sonuç olarak, ülkemizdeki organik tarım ve ilgili sektörlerdeki temel sorunlar ortaya konulacak ve bunların çözümü için önerilerde bulunacaktır. Bu sayede, Türkiye’de organik tarımın geliştirilmesi ve organik ürün ihracatımızın artırılması ile ilgili politika, araştırma-geliştirme ve eğitim programlarına yönelik önerilerde bulunulacaktır

 

Ekli dosyalar


Üst