Kültürel Mücadele Ders Notları

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Kültürel Mücadele

Genel bir ifadeyle tarım; insanların gıda, giyinme ve barınma ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde farklı canlıların çoğaltılması, üretilmesi ve bunlardan insanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek ürünlerin en uygun koşullarda en yüksek verimle elde edilerek işlenmesi muhafazası ve satışı sürecini de kapsayan ekonomik, sosyal ve kültürel bir faaliyettir. Bu ifadeden de tarımın bir üretme ve yaşama kültürü olduğu anlaşılmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında tarım; fert hayatından aile ve toplum hayatına, göçebelikten yerleşik hayata, avcılık ve toplayıcılıktan üretime ve istihsal kabiliyetine erişmekle elde edilen kültürel bir kazanımdır. Yani tarım; yerküredeki canlıların gözlemlenmesi, tanınması, insan eliyle çoğaltılması ve bunlardan elde edilen ürünlerinin işlenerek insanların farklı ihtiyaçlarının giderilmesi yoluyla oluşan binlerce yıllık birikimi kapsayan bir kültürdür.


Ders notlarının devamını eklerden indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar


Üst