Donmuş topraklarda – Karda gübre atıldığında azota ne olur?

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Sıfırın altında ki sıcaklıklarda,gübre içerisinde ki amonyum azotunun ,nitrat azotu formuna dönüşümü en düşük seviyededir.

34

Donmuş topraklara veya kar üzerine gübre uygulamak asla iyi bir seçenek değildir. Donmuş toprakların yüzeyine veya karın üstüne gübre uygulandığında oluşabilecek iki olumsuz durum vardır. İlk olarak, gübrenin toprağa sızamaması,bu olay tarlada herhangi bir yönde su akıntısı varsa varsa, gübreyi akıntı yönünde taşır ve tarladan tamamen farklı yerlere taşınmasına ve çevresel kirliliğine de sebep olabilir.

Dikkate almamız gereken ikinci sorun, amonyak kayıplarıdır. Gübrenin iki ana azot şekli vardır: organik azot ve amonyum azot. Amonyum azotu toprak yüzeyinde olduğunda, uçucu halde olduğundan, amonyak gazı olarak kaybolabilir. Bu daha çok kimyasal ve fiziksel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Donma sıcaklıkları bu reaksiyonu yavaşlatırken, araştırmalar bunun tamamen durmadığını gösteriyor. Ayrıca, sık sık don yaşanıp havanın tekrar ısınması durumunda yani birbirini takip eden donma çözülme döngülerinde, yüzeyde oturan gübre de donup çözüldüğü için ne kadar kaybedileceğini belirlemek zordur. Bu problemin tüm gübre tiplerini etkilemesi muhtemeldir, ancak toplam azot içeriği ile alakalı konuşmak gerekirse kabaca % 60 ila% 80 oranında amonyum-azot kaybı olabilir.

Düşük sıcaklıklarda, gübre içindeki amonyum azotun nitrat azot formuna dönüşümünün asgari düzeyde olması iyi bir haberdir ve bu gübrenin daha uzun süre yarayışlı halde kalması demektir.Bunun nedeni bakterilerin dönüşümden sorumlu olmasıdır ve donma sıcaklıkları kışın aktivitelerini en aza indirger.

Bu içerik Tarimdanismani.com tarafından üretilmiştir. Tarimdanismani.com belirtmiş olduğu Kullanım ve Şartlar bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
 

Üst