Çayır ve Mera Yönetimi Ziraat Mühendisliği Ders Notları

admin

Yönetici
Mesajlar
145
Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak yılın büyük bir kısmında daima nemlidir ve toprak yüzeyini tamamıyla örten kuvvetli bir çim kapağı oluşmuştur.

Çayırların bitki örtüsü sık ve yüksek boylu olduğu için bunlardan özellikle biçerek yararlanılır. Fakat bu kesin değildir. Çünkü bazı hallerde otlar kısa boylu olduğundan veya biçildikten sonra, çayırların otlatıldığı da görülmektedir. Bitki örtüsü kısa boylu olup da hiç ota biçilmeyen ve yalnızca hayvan otlatılan çayırlara taban mer’alar adı verilir. Bu duruma özellikle köy veya kasabaların yakınlarında karşılaşılmaktadır. Buralara sık sık hayvan salıverildiği için, nemli olan toprak sıkışmakta ve hem toprağın sıkışması, hem de hayvanların otlaması nedeniyle bitkiler kısa boylu kalmaktadır.

Ders notlarının tamamını ekten indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar


Üst