%50 hibe sağlayacağı 13. etap başvuruları başladı

admin

Yönetici
Mesajlar
145
%50 hibe desteğine başvurular başladı!Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında %50 hibe sağlayacağı 13. etap başvuruları 2 Ağustos itibari ile başladı. Bitkisel ve hayvansal üretimde yeni tesis yapımı, tesis tamamlama veya modernizasyon çalışmaları kapsamında onaylanan projelere hibe desteği sağlanacak.Desteklenecek Yatırımlar Neler?

Yeni tesis yapımı, var olan tesisin tamamlanması veya modernize edilmesi kapsamında aşağıdaki konularda hazırlanan projeler değerlendirilecektir.o Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, o Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, o Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, o Soğuk hava deposu, o Çelik silo, o Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, o Yenilenebilir enerji (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi) kullanan yeni sera, o Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, o Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesisleri), o Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.Ne kadar hibe ödenecek?

Onaylanan projelerin bütçe tutarının %50’si hibe olarak verilecek. Proje bütçelerinin alt limiti 50 bin lira olarak belirlenirken üst limitler gerçek ve tüzel kişilere göre değişiklik gösteriyor.Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler için üst limitler; yeni tesis yapımında 2 milyon 500 bin lira, tesis tamamlamalarında 1 milyon 750 bin lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyonda ise 1 milyon 250 bin lira olacak.Gerçek kişiler için üst limitler; yeni tesis yapımında 1 milyon 250 bin lira, tesis tamamlamalarında 1 milyon lira, kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyonda ise 750 bin lira olacak.Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları konulu projelerde ise gerçek ve tüzel kişi farkı bulunmazken üst limit 500 bin lirayı geçemeyecek.Başvuru Şartları

Desteklenecek konularda yeni tesis yapmak isteyen, var olan tesinini modernize etmek veya tamamlamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler sadece bir projeyle desteklemeye başvurabilir. Hibeden yararlanmak için çiftçi kayıt sistemine veya bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olunması gerekiyor. Desteklemeye katılmak isteyen yatırımcılar 1 Ekim 2019’a kadar " https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx” adresi üzerinden başvurularını yapacak.Önemli notlar!

Başvuru kalemi bazında bu detaylar ilgili uygulama rehberinde belirtilecek olup rehber henüz yayımlanmamıştır. Tebliğde belirtilen bazı önemli noktalar aşağıda yer almaktadır:

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez.

• Kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvurular kabul edilir.

• Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.

• Tamamlama ile kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.Detaylı bilgi için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm linkinden tebliği inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Üst