Bitki Koruma

Kültür bitkilerini hastalık ve zararlılardan korumak, tedavi etmek ya da bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan önlemlerin tümü
Üst